ODRŽIVI RAZVOJ

Zamisli industrijsku ambalažu koja
je deo održive budućnosti.

Papirne kese su reciklirane i biorazgradive.

Evropa je svetski lider u recikliranju papira. Stopa reciklaže papira u Evropi iznosi 71,5%, što znači da se 59 miliona tona papira godišnje reciklira - to je 2 tone papira svake sekunde. Papirne kese su deo ove priče, jer se vlakna unutar papirne kese u Evropi ponovo upotrebljavaju u proseku 3,5 puta. Međutim, celulozno vlakno iz papirnog proizvoda može da se reciklira do šest puta, pre nego što se pretvori u bioenergiju ili bude iskorišćena na drugi način na kraju svog životnog ciklusa. Recikliranje papira znači smanjenje zagađujućih emisija proizvedenih na deponijama. Osim toga, ako bi papirna kesa greškom završila u prirodi, to ne bi naštetilo zemlji ili okeanima. Kao prirodni proizvod, biorazgradiv je u roku od samo nekoliko meseci, a da pritom ne šteti okolini, za razliku od ostalih tipova kesa, poput plastičnih, kojima je za razgradnju potrebno čak i više od 400 godina.

Papirne kese umanjuju
negativne uticaje na klimu.

Sve industrijske aktivnosti utiču na životnu sredinu. Međutim, proizvodnja i ditribucija različitih vrsta kesa na različite načine utiče na prirodnu okolinu. Švedski institut za zaštitu životne sredine sproveo je studiju o emisiji gasova sa efektom staklene bašte uzrokovane proizvodnjom različitih papirnih i plastičnih kesa. Zaključak je bio da papirne kese imaju izuzetno nizak uticaj na potencijalno globalno zagrevanje u poređenju sa kesama sa polietilenom niske gustine (bez obzira na vrstu plastike).

Održivi razvoj

Papir se dobija od drveta - prirodnog i obnovljivog materijala. Kako rastu mlada stabla, ona apsorbuju ugljen-dioksid (CO2 ) iz atmosfere. Štaviše, papir kao proizvod od drveta i dalje skladišti ugljen-dioksid tokom svog životnog veka. Jedan kubni metar drveta „zarobi“ 1 tonu ugljen-dioksida, istovremeno emitujući 0,7 tona kiseonika. Drvo je sirovina koja se koristi u proizvodnji papira, kartona i papirnih kesa. Ovaj prirodni izvor je obnovljiv i sve veći. Više od trećine Evrope prekriveno je šumama. Šumske površine u Evropi iznose 215 miliona hektara. To pruža bogatstvo prirodnih resursa i ogroman potencijal za ublažavanje negativnih aspekata klimatskih promena.

Kada razmatramo održivi razvoj, naš fokus je na upravljanju životnom sredinom, odnosima sa zaposlenima, angažmanu u lokalnoj zajednici i preuzimanju odgovornosti za naše proizvode.

Osiguravamo da se naš papir dobija iz održivih izvora kojima se upravlja na odgovarajući način, a koji su po mogućstvu FSC sertifikovani. Jedan deo materijala napravljen je u potpunosti od recikliranih sirovina.

Kompanija NATURA TRADE d.o.o. nosilac je FSC sertifikata od 2015. godine.

Umanjujemo negativne aspekte industrijske proizvodnje

Zamislite papirnu kesu ili kartonsku kutiju koja tačno odgovara svojoj nameni, ali ujedno predstavlja i održivu alternativu za postojeće negativne trendove koji narušavaju prirodnu ravnotežu na našoj planeti. To je ono čemu težimo u kompaniji NATURA TRADE kada tragamo za prihvatljivim inovacijama. Prihvatamo izveštaje zahtevnih vizionara i predlažemo revolucionarne koncepte papirnih kesa ili kartonskih kutija koji štite klimu, šume i biološku raznolikost. Ovo je jedan od najvažnijih aspekata poslovne etike koja stoji iza inicijative NATURA TRADE za održivim razvojem.

Dajemo svoj doprinos popularizaciji ideje o potrebi očuvanja naše planete

Saradnja sa nama dolazi prirodno. Budući da sve više krajnjih potrošača svoje odluke o kupovini zasniva na brizi o zaštiti naše planete ili lokalne zajednice u kojoj žive, tu smo da Vam pomognemo da odgovorite na ekološki motivisane želje svojih kupaca. Posvećeni smo utopijskoj, ali ne i nedostižnoj proizvodnji bez ugljen-dioksida, za čistiju i svetliju budućnost. Sirovinu koju koristimo u proizvodnji dobijamo iz šuma kojima se odgovorno upravlja, tačnije koje imaju strogi lanac procesa čuvanja kako bi udovoljile FSC zahtevima. Zbog toga kupci NATURA TRADE-a mogu ovu poruku preneti krajnjem korisniku putem odgovarajućeg FSC logotipa.

TOP