ODRŽIVI RAZVOJ

Zamisli industrijsku ambalažu koja
je deo održive budućnosti.

Papirne kese su reciklirane i biorazgradive.

Evropa je svetski lider u recikliranju papira. Stopa reciklaže papira u Evropi iznosi 71,5%, što znači da se 59 miliona tona papira godišnje reciklira - to je 2 tone papira svake sekunde. Papirne kese su deo ove priče, jer se vlakna unutar papirne kese u Evropi ponovo upotrebljavaju u proseku 3,5 puta. Međutim, celulozno vlakno iz papirnog proizvoda može da se reciklira do šest puta, pre nego što se pretvori u bioenergiju ili bude iskorišćena na drugi način na kraju svog životnog ciklusa. Recikliranje papira znači smanjenje zagađujućih emisija proizvedenih na deponijama. Osim toga, ako bi papirna kesa greškom završila u prirodi, to ne bi naštetilo zemlji ili okeanima. Kao prirodni proizvod, biorazgradiv je u roku od samo nekoliko meseci, a da pritom ne šteti okolini, za razliku od ostalih tipova kesa, poput plastičnih, kojima je za razgradnju potrebno čak i više od 400 godina.

Papirne kese umanjuju
negativne uticaje na klimu.

Sve industrijske aktivnosti utiču na životnu sredinu. Međutim, proizvodnja i ditribucija različitih vrsta kesa na različite načine utiče na prirodnu okolinu. Švedski institut za zaštitu životne sredine sproveo je studiju o emisiji gasova sa efektom staklene bašte uzrokovane proizvodnjom različitih papirnih i plastičnih kesa. Zaključak je bio da papirne kese imaju izuzetno nizak uticaj na potencijalno globalno zagrevanje u poređenju sa kesama sa polietilenom niske gustine (bez obzira na vrstu plastike).

Održivi razvoj

Papir se dobija od drveta - prirodnog i obnovljivog materijala. Kako rastu mlada stabla, ona apsorbuju ugljen-dioksid (CO2 ) iz atmosfere. Štaviše, papir kao proizvod od drveta i dalje skladišti ugljen-dioksid tokom svog životnog veka. Jedan kubni metar drveta „zarobi“ 1 tonu ugljen-dioksida, istovremeno emitujući 0,7 tona kiseonika. Drvo je sirovina koja se koristi u proizvodnji papira, kartona i papirnih kesa. Ovaj prirodni izvor je obnovljiv i sve veći. Više od trećine Evrope prekriveno je šumama. Šumske površine u Evropi iznose 215 miliona hektara. To pruža bogatstvo prirodnih resursa i ogroman potencijal za ublažavanje negativnih aspekata klimatskih promena.

Kada razmatramo održivi razvoj, naš fokus je na upravljanju životnom sredinom, odnosima sa zaposlenima, angažmanu u lokalnoj zajednici i preuzimanju odgovornosti za naše proizvode.

Osiguravamo da se naš papir dobija iz održivih izvora kojima se upravlja na odgovarajući način, a koji su po mogućstvu FSC™ (License Code: FSC-C126006) sertifikovani. Jedan deo materijala napravljen je u potpunosti od recikliranih sirovina.

Kompanija NATURA TRADE d.o.o. nosilac je FSC™ sertifikata od 2015. godine.

Umanjujemo negativne aspekte industrijske proizvodnje

Zamislite papirnu kesu ili kartonsku kutiju koja tačno odgovara svojoj nameni, ali ujedno predstavlja i održivu alternativu za postojeće negativne trendove koji narušavaju prirodnu ravnotežu na našoj planeti. To je ono čemu težimo u kompaniji NATURA TRADE kada tragamo za prihvatljivim inovacijama. Prihvatamo izveštaje zahtevnih vizionara i predlažemo revolucionarne koncepte papirnih kesa ili kartonskih kutija koji štite klimu, šume i biološku raznolikost. Ovo je jedan od najvažnijih aspekata poslovne etike koja stoji iza inicijative NATURA TRADE za održivim razvojem.

Dajemo svoj doprinos popularizaciji ideje o potrebi očuvanja naše planete

Saradnja sa nama dolazi prirodno. Budući da sve više krajnjih potrošača svoje odluke o kupovini zasniva na brizi o zaštiti naše planete ili lokalne zajednice u kojoj žive, tu smo da Vam pomognemo da odgovorite na ekološki motivisane želje svojih kupaca. Posvećeni smo utopijskoj, ali ne i nedostižnoj proizvodnji bez ugljen-dioksida, za čistiju i svetliju budućnost. Sirovinu koju koristimo u proizvodnji dobijamo iz šuma kojima se odgovorno upravlja, tačnije koje imaju strogi lanac procesa čuvanja kako bi udovoljile FSC zahtevima. Zbog toga kupci NATURA TRADE-a mogu ovu poruku preneti krajnjem korisniku putem odgovarajućeg FSC logotipa.

TOP